Aansprakelijkheid voor gebouwen, opstallen en gebrekkige zaken

Eigenaren van een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak dragen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak.

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Eigenaren van gebouwen en opstallen zijn verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebouw of de opstallen die zij bezitten. Onder opstallen wordt verstaan, gebouwen en andere werken welke (in)direct met de grond zijn verenigd, zoals schuren, tuinhuisjes en wegen. Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen, zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, en dat achterstallig onderhoud oorzaak is dat er schade ontstaat aan personen of zaken, dan is de eigenaar aansprakelijk. Wanneer van een huis dakpannen onder normale omstandigheden naar beneden vallen en schade veroorzaken aan personen of aan voertuigen, is de eigenaar van dat gebouw aansprakelijk.

Aansprakelijkheid en gebrekkige roerende zaken

Een roerende zaak is (gebrekkig) als deze niet voldoet aan de eisen die men eraan mag stellen. De eigenaar van de roerende zaak is dan verantwoordelijk voor het gevaar dat de roerende zaak oplevert voor personen of zaken.

Zo is aansprakelijkheid aan de orde wanneer de eigenaar van een versleten bijl hout aan het hakken is voor zijn haard. Wanneer de bijl losschiet van de steel en bijvoorbeeld een buurman in zijn zij raakt, dan is de eigenaar van de hakbijl aansprakelijk voor het letsel van de buurman. De hakbijl voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen.

Let op: voor gebreken die rechtstreeks voortvloeien uit het ontwerp of uit de productie van een gebrekkige zaak, gelden de bijzonder regels van productaansprakelijkheid. In een dergelijke situatie is de eigenaar van het gebrekkige product niet aansprakelijk. De producent wel.

Voor meer informatie over productaansprakelijkheid kik hier

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: