Aansprakelijkheid voor dieren

Aansprakelijkheid voor dieren

De aansprakelijkheid voor dieren is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat aansprakelijkheid voor dieren voor risico komt van de eigenaar van het dier. De vraag of de eigenaar van een dier voor de aansprakelijkheid schuld heeft is in de meeste gevallen van aansprakelijkheid voor dieren niet relevant. Volgens wet- en regelgeving is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij de schade op grond van een onrechtmatige daad zou hebben ontbroken indien de eigenaar van het dier de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht in zijn macht zou hebben gehad.

Belangrijk voor aansprakelijkheid voor dieren is dat de schade moet zijn aangericht door een eigen activiteit van het dier. Voor aansprakelijkheid is bepalend de eigen energie en het onberekenbare karakter van het dier.

Aansprakelijkheid voor dieren en risicoaansprakelijkheid

Het feit dat iemand eigenaar, bezitter of houder is van dier zorgt ervoor dat deze personen per definitie aansprakelijkheid dragen. Het simpele feit dat men eigenaar, bezitter of houder is van een dier zorgt voor aansprakelijkheid. Het risico van aansprakelijkheid is onlosmakelijk verbonden aan de kwalificatie eigenaar, bezitter of houder van dieren.

Is de eigenaar, bezitter of houder van het dier jonger dan 14 jaar, dan komt de aansprakelijkheid voor dieren bij de ouders of voogd te liggen.

Aansprakelijkheid voor dieren en het gedrag van dieren

Aansprakelijkheid voor dieren moet niet verward worden met aansprakelijkheid als gevolg van het door mensen ophitsen van dieren waardoor schade wordt veroorzaakt. Dan betreft het geen zelfstandige gedraging van het dier maar wordt het dier als middel gebruikt. Het schadeveroorzakend gedrag is dan niet te herleiden tot gedrag dat in de eigen energie van het dier besloten ligt. Er is dan geen sprake van aansprakelijkheid voor dieren maar van aansprakelijkheid als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad door de eigenaar, bezitter, houder of een derde.

Aansprakelijkheid voor dieren in het wild

Aansprakelijkheid voor dieren is alleen aan de orde wanneer dieren gehouden worden of in het bezit zijn van mensen. Uiteraard is het wel van belang om goed te controleren of het dier dat schade heeft veroorzaakt geen officiƫle eigenaar heeft. Is dat wel het geval dan zijn de regels voor aansprakelijkheid voor dieren gewoon van toepassing.

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: