Verjaring en onrechtmatige daad De wet bepaald dat een vordering tot schadevergoeding een rechtsvordering is die aan bevrijdende verjaring onderhevig is. Wat is bevrijdende verjaring? Het door tijdsverloop teniet...

Aansprakelijk stellen div. partijen Het aansprakelijk stellen van wegbeheerders, eigenaren van dieren, producenten, daders van een onrechtmatige daad en de overheid dient schriftelijk en bij voorkeur aangetekend plaats te...

Causaliteit en onrechtmatige daad Bij causaliteit draait het om de vraag of de dader van een onrechtmatige daad verplicht is alle schade te vergoeden die het gevolg is van...

Schade Niet iedere onrechtmatige daad die toegerekend kan worden levert een verplichting tot schadevergoeding op. Voor aansprakelijkheid is vereist dat enige vorm van nadeel geleden is. Daarvoor is vereist...

Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid Een “onrechtmatige daad” is een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon, een onderneming of de overheid, waardoor schade is veroorzaakt. De veroorzaker van de schade...

Overheid en aansprakelijkheid Ook de overheid kan te maken krijgen met aansprakelijkheid. Handelen of nalaten van de overheid kan de oorzaak zijn van schade waarvoor de overheid aansprakelijkheid draagt....

Gevaarlijke stoffen en aansprakelijkheid Ondernemingen, ondernemers en werkgevers dragen een aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Onder “gevaarlijke stoffen“ wordt verstaan stoffen die zodanige eigenschappen hebben dat zij een bijzonder gevaar...

Aansprakelijkheid voor dieren De aansprakelijkheid voor dieren is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat aansprakelijkheid voor dieren voor risico komt van de eigenaar van het dier. De vraag...

Eigenaren van een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak dragen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een gebouw, opstallen of een gebrekkige zaak. Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen...

Verkeersongeval en aansprakelijkheid Op grond van wet- en regelgeving is de veroorzaker van een verkeersongeval verplicht de schade die het slachtoffer daardoor lijdt te vergoeden. Die verplichting is gebaseerd...

Naar boven