Fiscus en aansprakelijkheid Een bestuurder of bestuurders van een bv of andere rechtspersoon zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden aan de belastingdienst en UWV (uitvoering werknemersverzekeringen), wanneer belastingschulden niet tijdig...

Curator en aansprakelijkheid Een bestuurder van een bv of een andere rechtspersoon kan door de curator aansprakelijk gesteld worden op grond van het onbehoorlijk hebben bestuurd door de bestuurder...

Aansprakelijkheid van toezichthouders van stichtingen en verenigingen De aansprakelijkheid van toezichthouders van verenigingen en stichtingen is het directe gevolg van de taken advisering en toezicht houden. Van de toezichthouder...

Aansprakelijk stellen bestuurder Een curator zal een bestuurder aansprakelijk stellen als er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook de fiscus kan een bestuurder aansprakelijk stellen als er sprake is van...

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Een bestuurder van een rechtspersoon bijvoorbeeld een bv, stichting of vereniging dient volgens de wet- en regelgeving zijn taak behoorlijk te vervullen. Als een bestuurder dat...

Naar boven