Home  Sitemap  Disclaimer  Contact  Zoeken Letselschade  Aansprakelijkheid en letselschade  Welke schade valt onder letselschade?  Smartengeld en letselschade  Verjaring en letselschade  Letselschade en second opinion  Wettelijke rente en letselschade  Kostenvarianten...

Op deze site vindt u alle informatie  en professionele hulp over het onderwerp aansprakelijkheid ! Aansprakelijk stellen? Luchtvaartmaatschappij klik hier Letselschade klik hier Medische fout klik hier Financiële klacht klik hier...

Wat is letselschade ? Letselschade is schade als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een misdrijf. Letselschade is schade dat veroorzaakt wordt door lichamelijk en/of...

Aansprakelijkheid en letselschade De aansprakelijkheid voor letselschade is gebasseerd op het plegen van een onrechtmatige daad jegens het slachtoffer. Op grond van de wet- en regelgeving over de onrechtmatige daad...

Slachtoffers van letselschade doen er verstandig aan om de veroorzaker van het letsel snel aansprakelijk te stellen. Aansprakelijk stellen dient bij aangetekende brief plaats te vinden. Aansprakelijk stellen moet...

Op de markt van letselschade specialisten zijn veel bureau’s en adviseurs actief. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de noodzakelijke kosten van bijstand door de verzekeraar...

Wettelijke rente is rente die een slachtoffer kan vorderen wanneer de aansprakelijk gestelde partij of haar verzekeraar het betalen van schade uitstelt. Het slachtoffer die het geld van de...

Letselschadezaken zijn vaak complex en ingewikkeld. Slachtoffers worden geconfronteerd met een hoeveelheid aan adviezen en oplossingen waarbij vergoeding van de totale omvang van de schade centraal staat. Letselschadezaken kunnen...

Er is sprake van verjaring bij letselschade wanneer degene die de onrechtmatige daad heeft gepleegd niet binnen een bepaalde periode door of namens het slachtoffer aansprakelijk is gesteld. Is...

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding van alle pijn en van al het leed dat u door de schuld van een ander heeft moeten...

Naar boven