Voor werkgevers hebben wij audits en scans ontwikkelt die inzicht geven in mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Voor meer informatie klik hier Antonie Kerstholthttp://www.antoniekerstholt.nl

Aansprakelijk stellen werkgever Het aansprakelijk stellen van een werkgever door een werknemer is aan de orde bij letsel van de werknemer veroorzaakt door het werk. Aansprakelijk stellen kan plaats...

Preventieve tips en aansprakelijkheid werkgever Als werkgever dient u te voorkomen dat uw werknemer tijdens de werkzaamheden schade lijdt. Dat wordt getoetst aan een zorgplicht en iedere werkgever is...

Aansprakelijkheid en schade veroorzaakt door werknemers Door werkzaamheden van werknemers kan schade ontstaan. Zowel in het eigen bedrijf of schade die een werknemer toebrengt aan zaken van een derden....

Aansprakelijkheid en in- en uitlenen van werknemers Een werkgever is ook aansprakelijk voor werknemers die niet bij hemzelf werken. Een werkgever die werknemers bij anderen laat werken, waarbij hij...

Verkeersongevallen, woon/werkverkeer en aansprakelijkheid Een werkgever is in beginsel niet aansprakelijk voor verkeersongevallen die plaatsvinden tijdens het woon/werkverkeer. Woon/werkverkeer wordt volgens de Hoge Raad niet als werktijd aangemerkt en...

Beroepsziekten en aansprakelijkheid Volgens wet- en regelgeving is een beroepsziekte een ziekte of aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van arbeid of arbeidsomstandigheden. Een zorgplicht van de werkgever...

Eigen schuld werknemer en aansprakelijkheid Als de schade van de werknemer het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer dan is de werkgever niet aansprakelijk voor...

Bedrijfsongevallen en aansprakelijkheid De hoofdregel is dat een werkgever aansprakelijk is voor alle schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever heeft een zorgplicht...

Zorgplicht en aansprakelijkheid Wet- en regelgeving gaan uit van een zorgplicht van de werkgever. “De werkgever is verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen op een dusdanig wijze in te...

Naar boven