Gevaarlijke stoffen en aansprakelijkheid

Gevaarlijke stoffen en aansprakelijkheid

Ondernemingen, ondernemers en werkgevers dragen een aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Onder “gevaarlijke stoffen“ wordt verstaan stoffen die zodanige eigenschappen hebben dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard aan personen of zaken opleveren.

Volgens de wet levert een bijzonder gevaar van ernstige aard in elk geval de stof op die in alle mogelijke gradaties ontplofbaar, oxiderend, ontvlambaar danwel giftig is volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. Bij nadere regelgeving kan een stof als gevaarlijk worden aangewezen.

Wanneer aansprakelijkheid?

Als een onderneming of ondernemer een stof gebruikt of onder zich heeft, waarvan de onderneming of ondernemer weet dat het een gevaar kan opleveren en dit gevaar wordt werkelijkheid, dan is de onderneming of ondernemer aansprakelijk. De stof moet wel een ernstig bijzonder gevaar veroorzaken.

Werkgever en aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen ook bijzonder toxische stoffen zijn die een gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemer. Bekende voorbeelden zijn asbest, ammoniak, bepaalde oplosmiddelen zoals wasmachine, thinner en tolueen en bepaalde metaaldampen en zuren. Vaak zijn de gevolgen van het werken met deze stoffen niet altijd direct zichtbaar of merkbaar. Als het werken met deze stoffen tot beroepsziekten lijdt en de werknemer kan aantonen dat de ziekte is ontstaan als gevolg van het blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is in beginsel de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat zijn zorgplicht is nagekomen.

Voor meer informatie over beroepsziekten klik hier

0 Comment


Naar boven
%d bloggers liken dit: