Milieuschade en aansprakelijkheid Wet- en regelgeving regelen dat in het geval milieuschade veroorzaakt wordt de veroorzaker aansprakelijkheid draagt. Degene die schade heeft kan een individu, groep of de overheid...

Productaansprakelijkheid Onder productaansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid veroorzaakt door een product waaraan een gebrek aan kleeft, ook wel een onveilig product genoemd. Als regel geldt dat een product als gebrekkig...

Overige aansprakelijkheid Aansprakelijkheid kan ook betrekking hebben op: Productaansprakelijkheid Milieuschade Verkeersongevallen Gebouwen, opstallen en gebrekkige zaken Dieren Gevaarlijke stoffen Onrechtmatige gedragingen van de overheid Andere varianten van een onrechtmatige...

Aansprakelijk stellen hulp- of dienstverlener Het aansprakelijk stellen van hulp- of dienstverleners zoals artsen, notarissen, advocaten en financiële dienstverleners heeft vaak pas zin als er een gunstige uitspraak is...

Belastingadviseurs, makelaars, overige beroepen en aansprakelijkheid Hoofdregel voor aansprakelijkheid als gevolg van beroepsfouten door beroepsbeoefenaren is het niet in acht nemen van de voor het beroep noodzakelijke zorgvuldigheidsnormen. Een...

Financiële dienstverleners en aansprakelijkheid Financiële dienstverlening is gebonden aan strenge wet- en regelgeving. Financiële dienstverleners dienen deze wet- en regelgeving ook goed na te komen en aansprakelijkheid van financiële...

Notaris en aansprakelijkheid Notarissen zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren die bij een juridische fout in aanraking kunnen komen met aansprakelijkheid. Te denken valt aan het vergeten zijn van notariële handelingen, het...

Advocaat en aansprakelijkheid Advocaten zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren die bij een juridische fout in aanraking kunnen komen met aansprakelijkheid. Te denken valt aan het vergeten zijn van beroepstermijnen, het maken...

Medische fouten en aansprakelijkheid Iedereen kent het gezegde “waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.” /voor veel werknemers en beroepsbeoefenaars is het maken van een fout niet direct rampzalig. Fouten...

Professioneel handelen Uit rechtspraak blijkt dat onder zorgvuldig handelen in ieder geval wordt verstaan professionaliteit. Daaronder wordt verstaan dat een beroepsbeoefenaar in ieder geval zijn vak moet verstaan. Van...

Gemakkelijk een afspraak maken

Naar boven