Wat is beroepsaansprakelijkheid ? Beroepsaansprakelijkheid komt in beeld wanneer een beroepsbeoefenaar een beroepsfout maakt. Voorbeelden van beroepsfouten zijn: Medische missers waardoor patiënten komen te overlijden Het vergeten van een...

Aansprakelijk stellen opdrachtnemer Het aansprakelijk stellen van een opdrachtnemer dient plaats te vinden door de opdrachtgever. Aansprakelijk stellen is aan de orde wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over...

Schadevergoeding en aansprakelijkheid Bij aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet nakomen van een verplichting uit een contract of overeenkomst is de nalatige partij verplicht om ontstane schade...

Ondernemen en aansprakelijkheid Ondernemen is risico’s nemen en onlosmakelijk verbonden aan dat ondernemen is aansprakelijkheid. Dat geldt zowel wanneer de ondernemer de wet overtreedt of wanneer de ondernemer zich...

ZZP’er en aansprakelijkheid Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is een ondernemer die zelfstandig als privé-ondernemer optreedt en opdrachten uitvoert. Aan iedere opdracht ligt een contract of overeenkomst ten grondslag...

Besloten vennootschap (BV) en aansprakelijkheid De besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon dat zelfstandig rechten en plichten kan aangaan. Vergelijkbaar met een zogenaamd natuurlijk persoon, een privépersoon. Het vermogen...

Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheid Als een contract of een overeenkomst wordt gesloten is het gebruikelijk dat op het contract of de overeenkomst Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard. Algemene...

Uitsluiting beperking aansprakelijkheid Aansprakelijkheid als gevolg van het niet nakomen van een verplichting uit een contract of overeenkomst kan op verschillende manieren beperkt worden. Door bedingen in het contract...

Overmacht en aansprakelijkheid Als partijen een contract of een overeenkomst hebben gesloten moeten zij de verplichtingen in dat contract of overeenkomst nakomen. Als een partij een verplichting niet nakomt,...

Wat is contractuele aansprakelijkheid? De partij die een verplichting uit een contract niet nakomt is aansprakelijk. Dat kunnen ondernemers zijn maar ook particulieren. Contractuele aansprakelijkheid is aansprakelijkheid die voortvloeit...

Gemakkelijk een afspraak maken

Naar boven