Slachtoffers van letselschade doen er verstandig aan om de veroorzaker van het letsel snel aansprakelijk te stellen. Aansprakelijk stellen dient bij aangetekende brief plaats te vinden. Aansprakelijk stellen moet...

Op de markt van letselschade specialisten zijn veel bureau’s en adviseurs actief. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de noodzakelijke kosten van bijstand door de verzekeraar...

Wettelijke rente is rente die een slachtoffer kan vorderen wanneer de aansprakelijk gestelde partij of haar verzekeraar het betalen van schade uitstelt. Het slachtoffer die het geld van de...

Letselschadezaken zijn vaak complex en ingewikkeld. Slachtoffers worden geconfronteerd met een hoeveelheid aan adviezen en oplossingen waarbij vergoeding van de totale omvang van de schade centraal staat. Letselschadezaken kunnen...

Er is sprake van verjaring bij letselschade wanneer degene die de onrechtmatige daad heeft gepleegd niet binnen een bepaalde periode door of namens het slachtoffer aansprakelijk is gesteld. Is...

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding van alle pijn en van al het leed dat u door de schuld van een ander heeft moeten...

Onder letselschade valt materiële schade en immateriële schade, smartengeld. Voorbeelden: Medische kosten Kosten in verband met revalidatie en reïntegratie Reiskosten naar artsen en therapeuten Schade aan voertuigen kleding en...

De aansprakelijkheid voor letselschade is gebasseerd op het plegen van een onrechtmatige daad jegens het slachtoffer. Op grond van de wet- en regelgeving over de onrechtmatige daad moet de veroorzaker...

Gemakkelijk een afspraak maken

Naar boven